Vår miljöpolicy

Motorcity i Nyköping AB säljer och marknadsför Toyota samt reservdelar och tillbehör tillsammans med service och andra bilrelaterade tjänster.

Vi ska informera kunderna om våra mest miljöanpassade alternativ.

Vi ska uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.

Vi ska arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.

Vi ska i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför andra varor och tjänster.

Vi ska arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.

Vi ska se till att all personal har goda kunskaper gällande miljöfrågor i allmänhet och företagets miljöpåverkan i synnerhet.

Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar.

Vi ska kontinuerligt föra en dialog med vår importör Toyota Sweden AB i miljöfrågor. Vårt miljöarbete ska bedrivas i linje med Toyota Sweden AB:s krav och ambitioner.

 

Nyköping september 2011

 

Magnus Gillerstrand