Motorcity i Nyköping AB säljer och marknadsför Toyota samt reservdelar och tillbehör tillsammans med service och andra bilrelaterade tjänster.

 

  • Vi ska informera våra kunder om våra mest miljöanpassade alternativ.

 

  • Vi ska uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.

 

  • Vi ska arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.

 

  • Vi ska i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en

mindre belastning på miljön framför övriga varor och tjänster.

 

  • Vi ska arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer hanterar

miljöfrågor i enlighet med våra krav.

 

  • Vi ska se till att all personal har goda kunskaper gällande miljöfrågor i allmänhet och företagets miljöpåverkan i synnerhet.

 

  • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

 

Vi ska kontinuerligt föra en dialog med vår importör Toyota Sweden AB i miljöfrågor. Vårt miljöarbete ska bedrivas i linje med Toyota Sweden AB:s krav och ambitioner.

 

Nyköping mars 2017

 

Magnus Gillerstrand

VD